Ruh sağlığını koruma ve intiharı önleme alanında  ilk kurum olan merkezimizin çalışmaları ülkemizde ruh sağlığı alanındaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Koruyucu Ruh Sağlığı hizmetlerine kurumsal bir boyut kazandırmıştır.

 

 

1996- Dünya Sağlık Örgütü  ve Avrupa Birliği ile ortak intiharı önleme çalışmaları

          Bu çalışma ülkemizde intihar girişimleri üstüne yürütülen ilk epidemiyolojik çalışmadır.

 

Ülke Genelinde Yürütülen İntiharı Önleme Çalışmaları

       Merkezimiz kuruluşundan bu yana, talepler doğrultusunda  Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlara, ihtiyaçları kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Sadece Ankara’da değil ülke genelinde intiharı önlemeye yönelik projelere destek ve katkı sağlamaktadır. Bunlara örnek çalışmalar:

 

2001- Güneydoğu Anadolu’da Batman, Diyarbakır, Adıyaman’da (GAP projesi olarak) 

2002- Muğla’da (Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün talebiyle)

2003- Çankırı ( Valilik ve Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu talebiyle)