Başvurular ICD-10 tanı kriterleri doğrultusunda, özellikle ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları çerçevesinde değerlendirilir.