İntihar davranışı zorlayıcı yaşam koşullarına tepki veren normal kişilerden ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara kadar geniş bir yelpazede görülebilmektedir.

       İntihar Olgusu ile farklı biçimlerde karşılaşabiliriz. Her koşulda acil müdahale gerektiren bu olgularda “Krize Müdahale” İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Koruma adına çok etkili ve değerli bir yaklaşımdır.

 

    • Bireyin içinde bulunduğu krize bağlı olarak sorun çözme becerilerinin yetersiz kalması ve intiharı bir çözüm yolu olarak düşünmesi,

 

    • Bu düşüncesini gerçekleştirmek için plan yapması

 

    • İntihar girişiminde bulunması

 

       Kriz dönemleri ruh sağlığını tehdit eden ancak aynı zamanda bireyin kendini geliştirmesi için bir fırsat olarak kullanılabilecek dönemlerdir. 

       Bireyin kırılganlığının duyarlılığının arttığı bu dönemler bir destek programı içinde ele alınmalı, kısa dönemli kriz tedavisi vakit geçirmeden uygulanmaya konmalıdır. Özellikle intihar girişimini takip eden ilk 24 saat içindeki müdahele çok etkili olmaktadır.

Bu nedenle Krize Müdahale yaklaşımı başlı başına İntiharı Önlemeye yönelik bir uygulamadır.