International Assoccation of Suicide Prevention (IASP)      

TÜBiTAK

Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı  Dairesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü

Psikiyatri Klinikleri

Üniversitelerin Psikiyatri, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Halk Sağlığı, Sağlık Meslek Yüksekokulları, İletişim ve Hemşirelik Bölümleri

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

İntiharı Önleme Derneği

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Şizofreni Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği

Türk Psikologlar Derneği