Türkiye’deki ilk ve tek kriz merkezi olan “Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi” 27 Ekim 1989 tarih 20325 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik doğrultusunda, Prof.Dr. Işık Sayıl öncülüğünde kurulmuştur. Koruyucu Ruh Sağlığı alanında özgün bir kurum olan merkezin yapılanmasında ” Viyana Kriz Merkezi” uygulamaları esas alınmıştır.
 
       Kriz ve Krize Müdahale, İntihar ve İntiharı Önleme gibi temel konularda ülke genelinde öncü  kurum olarak kabul edilen merkezimiz  Dünya Sağlık Örgütü  tarafından Referans Kurum olarak seçilmiştir.